Algemene voorwaarden

Artikel 1: Duur en opzegging
De registratie wordt aangegaan door ondertekening van het inschrijfformulier. Jaarlijks op 1 oktober wordt de registratie verlengd.
Bij een opzegging dient u de jaarlijkse pas terug te sturen.
 
Artikel 2: Privacy
De door u aan ClubGolf opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de database van ClubGolf. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht en nooit aan derden vrijgegeven.
 
Artikel 3: E-mailadres
Een lid is verantwoordelijk voor het hebben van een goed werkend e-mailadres voor berichten van de administratie. De jaarlijkse factuur wordt uitsluitend in uw ledenomgeving klaargezet en niet per post verstuurd. 
 
Artikel 4: Poststukken en pasjes
Handicapkaarten en clubpassen worden verstuurd nadat een lid zijn adresgegevens en mailadres heeft geaccordeerd. Indien deze gegevens niet geaccordeerd zijn of onjuist zijn kan een lid al dan niet tijdelijk uitgeschreven worden.