Algemene voorwaarden

Artikel 1: Duur en opzegging
De registratie wordt aangegaan door ondertekening van het inschrijfformulier of het inschrijven via de website. Op 1 oktober de registratie verlengd niet stilzwijgend maar voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van een maand.
 
Artikel 2: Privacy
De door u aan ClubGolf opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de database van ClubGolf. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht en nooit aan derden vrijgegeven.
 
Artikel 3: E-mailadres
Een lid is verantwoordelijk voor het hebben van een goed werkend e-mailadres voor berichten van de administratie. De jaarlijkse factuur wordt uitsluitend in uw ledenomgeving klaargezet en niet per post verstuurd. Door het sturen van informatie en de factuur naar dit adres hebben wij aan onze verplichting voldaan u te informeren.
 
Artikel 4: Poststukken en pasjes
Handicapkaarten en clubpassen worden verstuurd nadat een lid zijn adresgegevens en mailadres heeft geaccordeerd. Indien deze gegevens niet geaccordeerd zijn of onjuist zijn kan een lid al dan niet tijdelijk uitgeschreven worden.